Business Transformatie

Het transformeren van uw organisatie zal een enorme impact hebben op de verschillende bedrijfslagen zoals systemen, processen en mensen en dit moet dan ook efficiënt worden gecoördineerd om in lijn te zijn met de strategie en visie van uw organisatie.

Strategische uitdaging: hoe blijft mijn organisatie ‘optimaal’ met de snel veranderende en veeleisende omgeving?

De technologische vooruitgang en het externe personeel zorgen voor een nieuwe dynamiek in de verschillende industrieën en dwingen organisaties om het bedrijfsmodel te veranderen om aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen. Technologie-acceptatie is de sleutel om de Industrie 4.0-revolutie te overleven.

Het is essentieel dat u als leider de impact van technologische trends op uw organisatie begrijpt en dit vertaalt naar strategische initiatieven om een ​​innovatieve bedrijfscultuur te stimuleren en de bereidheid tot verandering te versterken.

LaNubia voegt waarde toe door de kloof tussen Business en Technologie te overbruggen. Door middel van branchekennis in combinatie met probleemoplossende capaciteiten zal technologie tijdens uw transformatietraject worden geaccepteerd en ondersteund.

Door middel van een integrale benadering van bedrijfstransformatie zullen onze professionals de vertaling van de strategie begeleiden en de uitvoering en implementatie van de initiatieven in al uw organisatielagen beheren.

 
Onze aanpak

Business Proces Analyse

Verkenning van bedrijfs-gegevens

Workshops strategische afstemming

Transformatie gebieden

Training, communicatie en ondersteuning

Zakelijke routekaarten

Onze Transformatie gebieden

Klantrelatiebeheer (CRM)

Customer Relationship Management (CRM), is door de jaren heen geëvolueerd. Het gaan van puur technisch systeem voor het beheer van uw klantinformatie naar een strategische pijler en een van de belangrijkste drijfveren voor marktaandeel en omzetgroei. CRM-transformatie is de sleutel om te overleven in dit digitale tijdperk waarin de verwachtingen van klanten drastisch veranderen.

Supply Chain Management (SCM)

Trends als Industry 4.0, Internet of Things, smart factory, carbon footprint, duurzaamheid en digitalisering, dwingen bedrijfsleiders in de Supply Chain om na te denken en een wendbare organisatie te definiëren om alle uitdagingen adequaat te kunnen beheren en de orderafhandelings-activiteiten te blijven verbeteren.

Human Capital Management (HCM)

Naarmate de wereld van het werk evolueert en werknemers zich richten op het in evenwicht brengen van hun verplichtingen jegens uw organisaties en de verplichtingen die zij in hun persoonlijke leven hebben, moet uw bedrijf de manier veranderen waarop u uw meest waardevolle hulpbron effectief beheert: uw mensen.

Financieel management

Finance heeft het unieke perspectief om alle activiteiten van een bedrijf te doorzien. Succesvolle financiële teams moeten opereren als strategische zakenpartners, processen optimaliseren en gegevensgestuurde inzichten halen uit geavanceerde analyses en voorspellende modellen. LaNubia helpt klanten door middel van een alomvattende aanpak bij aanvang en gedurende de bedrijfstransformatie. De druk op financiën om meer te doen met minder is nog nooit zo groot geweest doordat financiële scorekeeping niet langer de kerntaak is. Dit vereist dat de financiële functie de financiële processen digitaal bijwerkt, standaardiseert en vereenvoudigt.

Transformatie services

Technologie management

Disruptieve technologieën dwingen bedrijven om fundamentele veranderingen in de manier van zakendoen door te voeren om te kunnen overleven in het digitale gebied. Deze trends zijn van invloed op de bedrijfsmodellen en maken het voor organisaties moeilijk om aan de behoeften van de klant te blijven voldoen en op de lange termijn winstgevend te zijn.

Business Process Management

Procesmangement

Bedrijfsprocessen zijn de belangrijkste activa van een organisatie die moeten worden beheerd en gecontroleerd om producten of diensten met toegevoegde waarde aan klanten en klanten te kunnen leveren. Het is voor veel organisaties een uitdaging om hun processen en procedures te ontwerpen, documenteren en onderhouden.

Veranderingsmanagement

Er wordt gemeld dat 38% van de projecten mislukt en nooit het oorspronkelijk beoogde resultaat bereikt, vooral omdat er tijdens de volledige looptijd van het project geen effectief organisatieveranderingsmanagement was.

shutterstock_1055250908

Strategie management

Bedrijfsstrategieën moeten voortkomen uit een reeks overtuigingen van een optimale allocatie van kapitaal over portefeuilles. Elk project moet een strategie hebben die aansluit bij de organisatiestrategie, om middelen in te zetten, groei te stimuleren, waarde te genereren en een duurzaam concurrentievoordeel te creëren.

PhD research

Looptijd scans

Voor Finance, Supply Chain & Operations, CRM en Human Resources hebben we volwassenheidsscans, een raamwerk dat helpt bij het identificeren van de hiaten tussen de huidige en de gewenste situatie van organisatorische operaties en processen. Samen met onze klanten zullen we workshops geven en een vragenlijst gebruiken om feedback te verzamelen op verschillende niveaus van de organisatie. De resultaten worden omgezet in zakelijke inzichten die worden vertaald in optimalisatie- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel voor de korte als voor de lange termijn.

Data,Management,System,,Cloud,Technology,,Internet,And,Business,Concept.

Gegevensbeheer

Tegenwoordig zijn de gegevens overal verspreid. Koop een smart device en je bent in staat om meer dan genoeg data te verzamelen. Investeer in een CRM- of ERP-applicatie en je krijgt aantrekkelijke applicaties en dashboards. Duizenden bedrijven hebben dit gedaan, maar ondanks de beschikbare technologische vooruitgang zijn ze niet in staat om het volledige datapotentieel te benutten. De enige reden hiervoor is wat we ‘technologieblindheid’ noemen. Organisaties vergeten dat technologie een hulpmiddel is om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en negeren vaak de noodzaak om hun processen en human resources te evolueren om het gebruik van technologie en gegevens te maximaliseren.