Data Strategie

Stel dat u in het begin van de 20e eeuw een olieveld op uw grondgebied ontdekte. Wat zou u er mee doen?

 

Natuurlijk extraheren, verwerken en gebruiken om inkomsten te genereren, nietwaar? De situatie met data is iets soortgelijks. Je hebt het overal. U hoeft het alleen maar te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om inkomsten te genereren. En datastrategie helpt u om het geheel of gedeeltelijk te doen.

Datastrategie bepaalt de visie op hoe u data verzamelt, opslaat, analyseert en gebruikt. In de huidige big data-wereld wordt de waarde van data goed begrepen. Het ontsluiten van die waarde kan echter een uitdaging zijn. Vooral wanneer je het aspect van zaken inbrengt. Kennis van Business en Data is essentieel om waarde uit Data in Business te halen.

 

 

 

 

Bij LaNubia hebben we continu de Business- en Data Science-vaardigheden samengevoegd om ‘Business Science’ te ontwikkelen. Ons team van zeer bekwame professionals heeft evenveel ervaring in Data Science en Business en zij kunnen u helpen een datastrategie op te bouwen die aansluit bij uw langetermijn- en kortetermijndoelen, rekening houdend met het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie. We betrekken verschillende stakeholders bij het proces en zorgen voor een agile implementatieplan.

Ons onderzoek zegt dat betrokkenheid cruciaal is voor datakwaliteit. Zonder betrokkenheid is de kans groot dat de datakwaliteit en bruikbaarheid van zelfs de meest geavanceerde Data Science-tools slecht zal zijn, waardoor alle inspanningen voor datawetenschap nutteloos zullen zijn. Daarom zorgen we ervoor dat de strategie niet alleen aansluit bij uw doelen, maar ook processen verbetert en alle belanghebbenden erbij betrekt.